Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm an toàn của nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Authors: Bế Thị Nhung
Advisor: TS. Ngô Thị Thu Hiền
Keywords: Y tế công cộng; Kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm; C01815
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: 1. Đánh giá kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm an toàn của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh năm 2022. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm an toàn của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8597
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01711_Bế Thị Nhung_C01815_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01711_Bế Thị Nhung_C01815_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF