Item Infomation


Title: Thực trạng sức khỏe của nữ công nhân may công ty Seyang Corporation Việt Nam tại tỉnh Hà Nam năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Ngọc Sơn
Advisor: TS. Bùi Hoài Nam
Keywords: Y tế công cộng; Sức khỏe của nữ công nhân; C01819
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Đánh giá thực trạng sức khỏe của nữ công nhân may công ty Seyang Corporation Việt Nam tại tỉnh Hà Nam năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sức khỏe của nữ công nhân may tại địa điểm nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8594
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01709_Nguyễn Ngọc Sơn_C01819_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 531,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01709_Nguyễn Ngọc Sơn_C01819_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF