Item Infomation


Title: Stress, trầm cảm, lo âu và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường trung học phổ thông Yên Lãng huyện Mê Linh – Hà Nội, năm 2022
Authors: Đinh Văn Giáp
Advisor: PGS. TS Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng; Stress; Trầm cảm; Học sinh trung học; C01808
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Đánh giá thực trạng stress, trầm cảm, lo âu ở học sinh trường Trung học phổ thông Yên Lãng huyện Mê Linh – Hà Nội, năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm, lo âu của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8588
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

135

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01706_Đinh Văn Giáp_C01808_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 510,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01706_Đinh Văn Giáp_C01808_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF