Item Infomation


Title: Phân tích chi phí khám chữa một số bệnh về hô hấp tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, năm 2019 – 2021 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Xuân Quân
Advisor: GS. TS Trương Việt Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện; Chi phí khám chữa bệnh; Bệnh về hô hấp; C01800
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8584
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 8.LVCH.01704_Nguyễn Xuân Quân_C01800_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.1LVCH.01704_Nguyễn Xuân Quân_C01800_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF