Item Infomation


Title: Phân tích chi phí, hiệu quả của hai phương pháp chạy thận nhân tạo và ghép thận trong một năm trên người bệnh điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Authors: Bùi Bích Liên
Advisor: TS. Nguyễn Mạnh Dũng
Keywords: Chạy thận nhân tạo; Quản lý bệnh viện; Người bệnh điều trị suy thận mạ; C01794
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Phân tích chi phí y tế trực tiếp trong một năm của hai phương pháp chạy thận nhân tạo và ghép thận trên người bệnh điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 2019 - 2022. Phân tích hiệu quả điều trị trong một năm của hai phương pháp chạy thận nhân tạo và ghép thận trên người bệnh điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 2019 - 2022.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8582
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

134

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 6.LVCH.01702_Bùi Bích Liên_C01794_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 718,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.LVCH.01702_Bùi Bích Liên_C01794_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF