Item Infomation


Title: Thực trạng bàn giao người bệnh theo mô hình SBAR của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times city năm 2022
Authors: Cao Thị Thiêm
Advisor: TS. Trần Quang Huy
Keywords: Điều dưỡng; Mô hình SBAR; Bàn giao người bệnh; C01914
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng tuân thủ bàn giao người bệnh theo mô hình SBAR của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan và rào cản ảnh hưởng đến thực trạng tuân thủ bàn giao người bệnh theo mô hình SBAR của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8581
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5.LVCH.01701_Cao Thị Thiêm_C01914_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 606,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.1LVCH.01701_Cao Thị Thiêm_C01914_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 9,71 MB

  • Format : Adobe PDF