Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống đuối nước của học sinh trường Trung học cơ sở Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Authors: Trần Thị Quỳnh Anh
Advisor: TS. Ngô Thị Thu Hiền
Keywords: Y tế công cộng; Phòng chống đuối nước; Học sinh Trung học cơ sở; C01807
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống đuối nước của học sinh trường Trung học cơ sở Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống đuối nước của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8574
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.LVCH.01697_Trần Thị Quỳnh Anh_C01807_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 573,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.1LVCH.01697_Trần Thị Quỳnh Anh_C01807_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF