Item Infomation


Title: Kiến thức và thái độ của bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng trong điều trị ung thư
Other Titles: (Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL)
Authors: Nguyễn Thị Loan
Advisor: Phạm Thị Việt Hương
Keywords: B00168 | Chế độ dinh dưỡng | Điều dưỡng | Điều trị ung thư
Issue Date: 2012
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8320
Appears in CollectionsĐiều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001680_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 188,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001680.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF