Item Infomation


Title: Bước đầu tìm hiểu đối dịch tiếng Hán và tiếng Việt về chính trị ngoại giao
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Chu Văn
Advisor: Nguyễn Văn Đổng
Keywords: Đối dịch | Chính trị ngoại giao | Tiếng Hán | Tiếng Việt | A16054
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8189
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002445_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 602,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002445.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF