Item Infomation


Title: Sơ lược về ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong quá trình dịch ngôn ngữ quảng cáo
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Vân Anh
Advisor: Nguyễn Văn Đổng
Keywords: Ngôn ngữ | Tiếng Hán | Quảng cáo | Văn hóa | A17524
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8187
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002449_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 441,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002449.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF