Item Infomation


Title: Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Advisor: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Nghiên cứu | Trạng ngữ | Tiếng Hán | A17173
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8186
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002452_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 426,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002452.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 732,37 kB

  • Format : Adobe PDF