Item Infomation


Title: Nghiên cứu về bổ ngữ khả năng trong tiếng Hán hiện đại
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Đặng Thị Thu Liên
Advisor: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Nghiên cứu | Bổ ngữ | Tiếng Hán | A17712
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8184
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002453_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 751,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002453.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF