Item Infomation


Title: Tìm hiểu sơ lược về văn hóa đặt tên của người Trung Quốc
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Trần Ngọc Yến
Advisor: Nguyễn Văn Đổng
Keywords: Trung Quốc | Văn hóa | Đặt tên | A16383
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8183
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002456_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 912,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002456.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF