Item Infomation


Title: Nghiên cứu đại từ chỉ thị trong tiếng Hán hiện đại
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Đỗ Thị An
Advisor: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Nghiên cứu | Đại từ | Tiếng Hán | A16851
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8181
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002457_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 956,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002457.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF