Item Infomation


Title: Khảo sát thành ngữ tiếng Hán bắt đầu bằng chữ "nhất"
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Lý Phương Hoa
Advisor: Phạm Ngọc Hàm
Keywords: Thành ngữ | Tiếng Hán | A13364
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8180
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002462_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 624,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002462.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF