Item Infomation


Title: Nghiên cứu đặc điểm từ tố bốn chữ trong tiếng Hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng Việt
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Advisor: Phạm Ngọc Hàm
Keywords: Ngôn ngữ | Nghiên cứu | Từ tố | Tiếng Hán | A15450
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8178
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002463_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 106,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002463.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF