Item Infomation


Title: Trao đổi qua về từ trái nghĩa trong tiếng Hán hiện đại
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Trần Hương Giang
Advisor: Nguyễn Văn Đổng
Keywords: Từ trái nghĩa | Tiếng Hán | A13225
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8174
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002467_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 495,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002467.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 716,59 kB

  • Format : Adobe PDF