Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 36.72
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: A18363 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8167
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002481_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002481.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF