Item Infomation


Title: Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho Công ty cổ phần Việt Tinh Anh.
Authors: Lê Thị Thùy Linh
Advisor: TS.Vũ Thị Tuyết
Keywords: Quản trị Marketing; Kênh phân phối; A27720
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về kênh phân phối của doanh nghiệp. Thực trạng hệ thống phân phối của Công ty cổ phần Việt Tinh Anh.Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8070
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004234_A27720_MK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 510,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004234_A27720_MK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF