Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 1
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
Authors: Nguyễn Tường Minh
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A20278 | Sản xuất kinh doanh | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm: Cơ sở lý luận và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8027
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002588_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 320,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002588.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,16 MB

  • Format : Adobe PDF