Item Infomation


Title: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
Authors: Cao Việt Đức
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A17690 | Hoạt động cho vay | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sơn Tây từ năm 2011 đến năm 2013, từ đó rút ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân của Chi nhánh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8024
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002591_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002591.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF