Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần may và thương mại quốc tế INDICO
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Nguyễn Thị Phương Hoài
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Tài chính ngân hàng | Sản xuất kinh doanh | A18898
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản,thực trạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP may và thương mại quốc tế INDICO, từ đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7909
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002706_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002706.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF