Item Infomation


Title: Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ phần niêm yết ngành khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính)
Authors: Nguyễn Thu Huyền
Advisor: Th.S: Chu Thị Thu Thủy
Keywords: A22276 | Hệ số giá | Thu nhập
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Tổng quan lý thuyết về tỷ số giá trên thu nhập và các nhân tố ảnh hưởng đến giá trên thu nhập. Phương pháp nghiên cứu và thực trạng hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ phần niêm yết ngành khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7868
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003011_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003011.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF