Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hà Văn Gia Lộc.
Authors: Nguyễn Hà Ly
Advisor: ThS. Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Kế toán; Kế toán chi phí sản xuất; A27398
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hà Văn Gia Lộc. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hà Văn Gia Lộc.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7658
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004257_A27398_AC499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 828,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004257_A27398_AC499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF