Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng viễn thông Bảo Nhi.
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài
Keywords: Kế toán; Kế toán tập hợp chi phí; A24791
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viễn thông Bảo Nhi. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viễn thông Bảo Nhi.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7656
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004259_A24791_AC499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 684,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004259_A24791_AC499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF