Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TTC Việt Nam
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính)
Authors: Nguyễn Thu Huyền
Advisor: Th.s: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A21110 | Phân tích | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TTC Việt Nam
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7638
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003224_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003224.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,94 MB

  • Format : Adobe PDF