Item Infomation


Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần CMC
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Hán Văn Hà
Advisor: TS: Lê Việt Đức
Keywords: Nguồn nhân lực | Công ty Cổ phần CMC | C00862
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: -Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực - Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần CMC
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/753
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.584-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.584-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 993,6 kB

  • Format : Adobe PDF