Item Infomation


Title: Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thâm nhập thị trường miềm bắc cho Công ty TNHH Terra Motors Việt Nam
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Marketing )
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Advisor: TS: Vũ Thị Tuyết
Keywords: A23295 | Xây dựng chiến lược | Chiến lược marketing | Thị trường miền bắc
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống xây dựng, đánh giá việc sử dụng các lợi thế cạnh tranh trong chiến lược marketing. Phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm thâm nhập thị trường miềm bắc cho Công ty TNHH Terra Motors Việt Nam
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7317
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003535_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 524,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003535.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF