Item Infomation


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần IDC Đông Dương.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản Trị Kinh Doanh)
Authors: Nguyễn Thị Thơ
Advisor: Th.S: Nguyễn Duy Thành
Keywords: A24833 | Chiến lược kinh doanh | Hoạch định | Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý thuyết chung. Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần IDC Đông Dương. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần IDC Đông Dương.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7230
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003690_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003690.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF