Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)
Authors: Hán Văn Hà
Advisor: TS: Lê Việt Đức
Keywords: Dịch vụ | Chăm sóc khách hàng | Ngân hàng nông nghiệp | C00962
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: -Những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại - Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/710
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.519-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.519-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF