Item Infomation


Title: Nghiên cứu cách sử dụng của các trợ từ kết cấu " DE,DI,DE" trong tiếng Hán hiện đại
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán
Authors: Nguyễn Thị Thu Hoài;
Advisor: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Nghiên cứu | Trợ từ | Tiếng Hán | A13380
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6347
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002471_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 93,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002471.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF