Item Infomation


Title: Nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp năm 2020
Authors: Phạm Thị Diệp
Keywords: nguy cơ dinh dưỡng; hồi sức tích cực
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 6(142);
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp năm 2020
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6298
ISSN: 2354- 080X
Appears in CollectionsBáo, tạp chí trong nước
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BBTL.0000005.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,28 MB

    • Format : Adobe PDF