Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hạnh Lung
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Th.S: Nguyễn Thu Hoài
Keywords: A19093 | Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hạnh Lung.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5866
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002869_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002869.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF