Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: A19376 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Du lịch Việt Nam
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5837
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002838_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002838.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF