Item Infomation


Title: Bước đầu tìm hiểu thuật ngữ thông dụng trong thương mại quốc tế (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Lê Thu Trang
Advisor: ThS.Nguyễn Văn Đồng
Keywords: Thuật ngữ | Tiếng Hán hiện đại | Thương mại quốc tế | A20354
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5729
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • lv.0003748-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • lv.0003748_0001.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 12,31 MB

  • Format : Adobe PDF