Item Infomation


Title: Nghiên cứu thuật ngữ thương mại quốc tế trong tiếng Hán (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Dương Đức Trung
Advisor: ThS. Nguyễn Thị Nhật Thu
Keywords: Thuật ngữ | Tiếng Hán hiện đại | Thương mại quốc tế | A19472
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5728
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • lv.0003756-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • lv.0003756_0001.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 17,22 MB

  • Format : Adobe PDF