Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây
Authors: Phạm Thị Quỳnh Nga
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A19891 | Chất lượng cho vay | Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5593
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002340_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 594,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002340.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF