Item Infomation


Title: Thực trạng dinh dưỡng của sinh viên K61 đại học Xây dựng năm 2016,2019 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: PGS.TS Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Y tế công cộng | Dinh dưỡng
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả các đối tượng và phương pháp nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng đến đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/559
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.969_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 378,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.969.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF