Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
Authors: Nguyễn Hồng Yến
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18073 | Phân tích tài chính | Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh. Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty này
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5567
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002306_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 236,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002306.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF