Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPbank
Authors: Trần Thị Hồng Nhung
Advisor: Ngô Khánh Huyền
Keywords: A17449 | Chất lượng thẩm định | Thẩm định tài chính | Dự án đầu tư | Hoạt động cho vay
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận chung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại . Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPbank . Chương 3: Giải pháp nâng caothẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng VPbank
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5555
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002287-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002287.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF