Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty THHH xây dựng và thương mại Mai Sơn
Authors: Nguyễn Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: A19624 | Hoàn thiện kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Sơn. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5530
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002252_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002252.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF