Item Infomation


Title: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn
Authors: Nguyễn Hà My
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18547 Tài chính Hoạt động Thanh toán Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Description: Nội dung của khóa luận: Chương 1: tổng quan về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng về phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn. Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5463
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002162_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002162.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF