Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Tiên sơn
Authors: Phan Hoài Thu
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18025 Ngân hàng Giải pháp Vay tiêu dùng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5453
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002150_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002150.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF