Item Infomation


Title: Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninh
Authors: Nguyễn Quang Đức
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18060 Ngân hàng Hoạt động kinh doanh Phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Khóa luận đã hệ thống hóa một số vần đề chung về thẻ và nghiệp vụ kinh doanh thẻ của ngân hàng. Nghiên cứu thực trạng cho thấy những thành tựu mà Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Quảng Ninh đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ, phát huy được lợi thế về nền tảng công nghệ tiên tiến song vẫn còn có những yếu kém nội tại.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5440
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002131_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002131.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF