Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc giang
Authors: Vũ Quỳnh Mai
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A20304 Ngân hàng Giải pháp Huy động vốn
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5436
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002127_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 379,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002127.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF