Item Infomation


Title: Chi phí trực tiếp chi cho y tế trong điều trị đái tháo đường týp 2 của người bệnh sử dụng Bảo hiểm Y tế tại tuyến huyện ở Việt Nam, năm 2017
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Lê Hồng Minh
Advisor: PGS. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt
Keywords: Bảo hiểm y tế | Hộ gia đình | Ninh Bình
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
Abstract: 1. Xác định chi phí trực tiếp chi cho y tế trong điều trị đái tháo đường týp 2 của người bệnh sử dụng Bảo hiểm Y tế tại tuyến huyện ở Việt Nam, năm 2017. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan tới chi phí trực tiếp chi cho y tế trong điều trị đái tháo đường týp 2 của người bệnh được nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/531
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.830-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 506,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.830-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF