Item Infomation


Title: Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình năm 2018 và một số yếu tố liên quan.
Authors: Phạm Minh Hùng
Advisor: PGS. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt
Keywords: Bảo hiểm y tế | Hộ gia đình | Ninh Bình
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: 1. Mô tả thực trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại 2 xã/thị trấn huyện Yên Khánh, Ninh Bình năm 2018. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/529
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.827-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 752,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.827-thu.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF