Item Infomation


Title: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Maritime Bank - chi nhánh Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A16766 | Cho vay | Giải pháp | Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5282
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001872_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001872.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF