Item Infomation


Title: Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Authors: Đỗ Kiều Anh
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A17805 | Cho vay | Doanh nghiệp | Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5272
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001862_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 5,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001862.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF