Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị năm 2018
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Ts. Trần Trọng Dương
Keywords: Hút thuốc lá | Cán bộ, chiến sỹ Công an
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: 1. Mô tả thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị năm 2018. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/527
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.825- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 320,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.825- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF